Våra fastigheter

Rapp Fastigheter AB äger, förvaltar och förädlar fastigheter i centrala Skövde. Företaget hyr ut kontor, affärslokaler och lägenheter med en sammanlagd yta av ca.100 000 m2. Den tekniska förvaltningen bedrivs i egen regi, med fem heltidsanställda fastighetsskötare och en modern maskinpark. Nöjda kunder är ett av våra viktigaste mål och därför prioriterar vi god service och att bibehålla hög standard i fastigheterna, samt att hålla rent och snyggt i utemiljöerna. Rapp Fastigheter AB är medlem i Fastighetsägarna. Företaget är en modern fastighetsförvaltning där miljömedvetenhet, god etik och framtidstro genomsyrar företagsandan.

Copyright © 2005 - 2023 Rapp Fastigheter AB.

Rapp Fastigheter AB
Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde
Telefon: 0500-44 54 50