Värjan 1

Skaraborgsgatan 19

Verksamhet: Kontor, verkstad.

Fastighet med kontor och verkstadsdel som ligger i utkanten av centrala Skövde. År 2006 genomfördes en väsentlig renovering och ombyggnad med bland annat ny fasad på lågdelen, samt att den yttre miljön iordningsställdes.

Rapp Fastigheter AB 2006  Värjan 1 översikt  Rapp Fastigheter AB 2012