Om Rapp

rapp-about-us

Rapp Fastigheter AB äger, förvaltar och förädlar fastigheter i centrala Skövde. Företaget hyr ut kontor, affärslokaler och lägenheter med en sammanlagd yta av ca.115 000 m2. Den tekniska förvaltningen bedrivs i egen regi, med sex heltidsanställda fastighetsskötare och en modern maskinpark. Nöjda kunder är ett av våra viktigaste mål och därför prioriterar vi god service och att bibehålla hög standard i fastigheterna, samt att hålla rent och snyggt i utemiljöerna.
Rapp Fastigheter AB är medlem i Fastighetsägarna. Företaget är en modern fastighetsförvaltning där miljömedvetenhet, god etik och framtidstro genomsyrar företagsandan.

Mottot ”Vi satsar på Skövdes utveckling” ger en god bild av företagets engagemang i kommunen. Rapp Fastigheter sponsrar både kultur- och idrottsliv i staden. IFK Skövde handboll, Skövde AIK och S:t Helena Basket är några av de föreningar som gynnas.

Projektet ”Ren stad” initierades för några år sedan av Rapp Fastigheter. Företaget ger ekonomiskt stöd åt skolklasser och föreningar som i gengäld städar gator och trottoarer i Skövde centrum. Ambitionen är att lära unga människor uppskatta värdet av en fräsh och trevlig stadsmiljö. Bolaget stödjer också anti drog- och rökkampanjen ”Sant” som verkar i Skövdes skolor.

Rapp Fastigheter förvaltar ett arv av kvalitetstänkande. Projekt som inte alltid är lönsamma ur ett kortsiktigt perspektiv kan på sikt ge ett mervärde för både företaget och Skövde som stad.

KORT HISTORIK

Företagets grundare, Anders Rapp, hade tidigt i livet ett stort intresse för fastigheter och förvärvade sin första fastighet redan vid mitten av 40-talet. 1967 färdigställde Anders med sönerna Christer och Håkan, köpmannavaruhuset Commerce i Skövde centrum. Tio år senare såldes varuhuset och i den processen bildades Rapp Fastighetsförvaltning.
Fram till sekelskiftet expanderade företaget kraftigt och fanns etablerat på flera orter i södra och mellersta Sverige. Sedan några år tillbaka har fastighetsbeståndet centrerats till Skövde som är vår naturliga hemmamarknad.

Anders Rapp var verksam i företaget ända till sin bortgång i början av 2000-talet. Under 2000-talet har VD-posten innehavts utav Anders son Christer Rapp, som upplever att han tog över ett välskött företag vars goda resurser han därefter använt med Skövdes och företagets utveckling i åtanke och som drivkraft. Under Christers ledning har Rapp Fastigheter utvecklats till det moderna fastighetsbolag Rapp Fastigheter är idag, och mycket fokus har legat på att förädla fastigheterna genom löpande renoveringar och förändringar. Sedan våren 2016 är Adam Rapp företagets VD i tredje generationen. Adam har tidigare arbetat som fastighetschef under många år, och det är en naturlig utveckling inför framtiden att han nu har axlat VD-rollen.

För företagsinformation, bokslut, adresser och annat – vänligen besök vår sida på PROFF:
https://www.proff.se/foretag/rapp-fastigheter-ab/sk%C3%B6vde/fastighetsbolag-lokaler/2JYQHEKI5YDUJ/