Våra Lokaler

Rapp Fastigheter AB äger, förvaltar och förädlar fastigheter i centrala Skövde. Företaget hyr ut kontor, affärslokaler och lägenheter med en sammanlagd yta av ca.115 000 m2. Den tekniska förvaltningen bedrivs i egen regi, med fem heltidsanställda fastighetsskötare och en modern maskinpark. Nöjda kunder är ett av våra viktigaste mål och därför prioriterar vi god service och att bibehålla hög standard i fastigheterna, samt att hålla rent och snyggt i utemiljöerna.
Rapp Fastigheter AB är medlem i Fastighetsägarna. Företaget är en modern fastighetsförvaltning där miljömedvetenhet, god etik och framtidstro genomsyrar företagsandan.

skovde-centrum

Intresseanmälan lokal

Genom att ni fyller i dennna anmälan intygas att lämnade uppgifter är riktiga samt ger ert fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen att hyresvärden har full rätt att ta kreditupplysning.

Intresseanmälan

lokaler

Lediga lokaler

Här listar vi de lokaler som vi idag har lediga för uthyrning. Lokalen kan vara ledig per omgående eller uppsagd till ett datum längre fram För mer information gör en intresseanmälan och kontakta Adam Rapp.

Lediga lokaler

fastigheter

Fastigheter

Här kan du få en inblick om vilken typ av verksamhet som idag bedrivs i de olika fastigheterna. I några av våra fastigheter bedrivs endast kommersiell verksamhet, medans andra inrymmer både bostäder samt verksamheter.

Fastigheter