Flytta in/ut

Flytta in

Besiktning av lägenheten sker på tillträdesdagen. Då ska lägenheten vara tom och flyttstädad. Inflyttande hyresgäst, avflyttande hyresgäst samt en besiktningsman från Rapp Fastigheter träffas i lägenheten. Avflyttande hyresgäst återlämnar de nycklar som kvitterats ut. Inflyttande hyresgäst kvitterar ut sina nycklar.

Vid besiktning bestäms, efter ett regelverk, om det är någon renovering som skall göras i lägenheten. Eventuell renovering beställs direkt och görs oftast inom 2-6 månader.

Tillträde till lägenheten får du första vardagen i den månad hyresavtalet börjar gälla. Skulle den förste infalla på en helg eller en röd dag, får du alltså tillträde nästkommande vardag. Cirka 2 veckor innan tillträdesdagen meddelas du vilken tid besiktningen kommer ske.

Det är på tillträdesdagen du kvitterar ut dina nycklar. Mer information finna att läsa under ovanstående frågor.

Ja, att du har en hemförsäkring är ett krav från vår sida! Översvämning, brand och inbrott kan drabba alla –  var rätt försäkrad.

Ja, vi har brandvarnare i alla våra lägenheter. Du är själv ansvarig för kontroll av batteri och byte av detta. Skulle din lägenhet sakna brandvarnare var vänlig kontakta oss snarast, på telefon 0500-44 54 50.

Gör din flyttanmälan på www.adressandring.se eller ring deras kundtjänst på telefon 020-97 98 99. Det fyrsiffriga lägenhetsnumret som du skall ange hittar du på ditt hyreskontrakt.

Det är ditt ansvar att teckna abonnemang för hushållsel. Gör din anmälan till Skövde Elnät, kundtjänst 0500-49 36 60. Mer information hittar du på www.skovde.se/elnat.

Väljer du annan elleverantör måste du ändå göra en anmälan till Skövde Elnät som står för det fasta elnätet.

Comhem baspaket ingår. SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT Barnkanalen, TV4, TV6, Axess TV och TV Com Hem. Vill du utöka antalet kanaler vänligen kontakta Comhem på www.comhem.se. I våra lägenheter finns uttag för tv, telefon och bredband (med undantag för några få lägenheter).

Glöm inte anmäla flytt av ditt telefonabonnemang om du har fast telefoni. Kontakta din leverantör.

Hyran betalar du i förskott. Senast sista vardagen i månaden ska hyran för nästkommande månad vara betald. Anmäl dig gärna till autogiro, så vet du säkert att hyran betalas i rätt tid varje månad. Hyresavierna skickar ut kvartalsvis. Kan du inte betala hyran i tid är det viktigt att du omgående ringer till oss på telefon 0500-44 54 61. Obetald hyra kan leda till vräkning.

Prata alltid med oss innan du börjar renovera i din lägenhet. Det gäller även installation av diskmaskin, tvättmaskin etc. Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt dig av fel material.

Felanmälan gör du enklast här eller ring direkt till vårt servicekontor på telefon 0500-48 36 50, telefontid vardagar mellan kl. 10.00-12.00. Behöver du akut hjälp ring 0500-44 54 50. Vid akutfall utanför kontorstid ring vår jourtelefon på telefon 010-222 22 60.

I ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du inte acceptera. Det bästa är att prata med den eller de som stör, de kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Om inte det hjälper bör du ta upp frågan med oss.

Vid akuta skador eller störningar i fastigheten på kväll eller helg ring störningsjouren på telefon 010-222 22 60. Den som stör debiteras utryckningsavgiften.

Flytta ut

För att säga upp ditt kontrakt behöver vi en skriftlig uppsägning. Använd gärna det kontrakt som uppsägningen gäller. På sida två finns en punkt som gäller uppsägning. Skriv under och lämna in eller skicka det till oss. Är ni två som står på kontraktet skall båda skriva under uppsägningen.

Saknar du kontraktet? Skriv en uppsägning, notera vilket objekt det gäller, namn, personnummer och adress. Datera och skriv under. Uppsägningen skickas till: Rapp Fastigheter AB, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde

 

Uppsägningstiden är 3 månader, räknad från nästkommande månadsskifte. Är din uppsägning oss tillhanda den 23 maj, gäller kontraktet till den 1 september. För uppsägningstid gällande lokal och garage-/parkeringsplatser ber vi dig titta på ditt kontrakt vad som gäller. När vi fått din uppsägning bekräftar vi att denna kommit till oss.

Besiktning av lägenheten sker på avflyttningsdagen. Lägenheten ska då vara tom och flyttstädad. Inflyttande hyresgäst, avflyttande hyresgäst samt en besiktningsman från Rapp Fastigheter träffas i lägenheten. Avflyttande hyresgäst återlämnar samtliga nycklar som kvitterats ut.

  • Göra flyttanmälan. Läs mer på www.adressandring.se eller ring deras kundtjänst på telefon 020-97 98 99.
  • Glöm inte anmäla flytt av ditt telefonabonnemang om du har fast telefoni. Kontakta din leverantör.
  • Säg upp ditt abonnemang för hushållsel. Läs mer på www.skovde.se/elnat eller ring kommunens kundtjänst på telefon 0500-49 36 60.

Nej, din kompis kan inte över din lägenhet. Däremot kan du be din kompis att göra en intresseanmälan här.