Fjolner 5

Hertig Johans gata 6

Verksamhet: Kontor, butik, restaurang.

Denna vackra fastigheten uppfördes 1910 och har sedan byggts om 1974 och 1998. Ursprunligen hade Skaraborgsbanken sina lokaler i fastigheten. Sedan 1998 är Västra Götalandsregionen husets största hyresgäst. Den totala uthyrbara ytan är 3 628 m² och innefattar kontor, butiker och restaurang. Fastigheten har garage, med nedfart från innergården.

I den omfattande renoveringen/ombyggnationen 1998 återställdes många av fastighetens ursprungliga värden, som gått förlorade vid tidigare moderniseringar. Den stora ”banksalen” återfick sin forna glans.

 Rapp Fastigheter AB 2012 Rapp Fastigheter AB 2012 Rapp Fastigheter AB 2012 Rapp Fastigheter AB 2012