Rödfyran 3

Norra Bergvägen 12

Verksamhet: Restaurang

På Billingesluttningen, intill ICA Kvantum och med gångavstånd till centrum ligger kvarteret Rödfyran 3. Kvarterets sex punkthus uppfördes 1962 och genomgick 1997 en omfattande tillbyggnad av ett extra våningsplan. Kvarteret har en karaktäristisk profil och består av sex punkthus med fasader i rödtegel. På området finns totalt 135 st lägenheter och i ett av husen ligger en restaurang.
I området finns också en liten röd stugan från 1800-talet som fungerar som gemensamhetslokal.

Rapp Fastigheter AB 2006