Hermod 7

Stationsgatan 10-12, Trädgårdsgatan 15, Kungsgatan 2

Verksamhet: Hotell, kontor, butik

Kvarteret Hermod är ett av Rapp Fastigheters mest profilstarka hus i Skövdes centrum. Hermod är strategiskt beläget vi Skövde Resecentrum – alldeles intill två av stadens mest intressanta fastigheter; Scandic Hotell Billingen och Kulturhuset. Den ursprungliga fastigheten byggdes 1950, men har genomgått en omfatttande om- och tillbyggnation. Den nya exteriören har tidstypisk design från 2000-talet, arkitekturen är stram och modern – i vit puts, metall och glas. Vilket bidrar till att skapa en av Skövdes mest intressanta korsningar och tillika infarter till centrumkärnan. Om- och tillbyggnaden stod helt färdig  år 2014 och har en uthyrningsbar yta på 7000 m² fördelade på främst kontor, men också en butikslokal och ett hotell. I anslutning till fastigheten finns 48 garageplatser.