Björken 6

Skaraborgsgatan 4

Verksamhet: Galleri

Björken 6 uppfördes 1912 och är ombyggt 1982. År 2013 färdigställdes en omfattande tak- och fasadrenovering som gjort fastigheten till ett av Rapp Fastigheters vackraste hus, beläget alldeles intill den alléprydda Vasagatan med närhet till både centrum, järnvägsstation och idrottsanläggning. Förutom lägenheter finns det också ett galleri på markplan.

Bjîrken_6_B-2