Björken 6

Skaraborgsgatan 4

Verksamhet: Galleri

Björken 6 uppfördes 1912 och är ombyggt 1982. År 2013 färdigställdes en omfattande tak- och fasadrenovering som gjort fastigheten till ett av Rapp Fastigheters vackraste hus, beläget alldeles intill den alléprydda Vasagatan med närhet till både centrum, järnvägsstation och idrottsanläggning. Huset kallas ibland för ”Hisshuset” då det rymmer Skövdes första hiss, som idag dock inte är i bruk.
Förutom lägenheter finns det också ett kontor på markplan.

Bjîrken_6_B-2