Gylfe 5

Storgatan 13. Kyrkogatan 12, 14, 16. Rådhusgatan 16.

Verksamhet: Kontor, butiker och biosalong

Gylfe 5, populärt kallat Biohuset, är ett av Rapp Fastigheters mest populära hus beläget i hjärtat av Skövde centrum, intill kyrkparken och längs två av stadens affärsstråk; Storgatan och Rådhusgatan.

Fastigheten består av två delar, där den äldre ursprungliga byggnaden, mot Storgatan/Kyrkogatan uppfördes 1929. År 2001 genomfördes en stor tillbyggnad då en ny huskropp uppfördes i korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan. Gylfe 5 betraktas idag som ett av Skövdes mest profilstarka hus med tidstypisk 2000-tals arkitektur. Fastighetens största hyresgäst är Biostaden Saga. I huset finns fem butikslokaler, samt ett kontor med utsikt över Kyrkparken.

 

Rapp Fastigheter AB 2012 Rapp Fastigheter AB 2012  Grahns 2003-01-31