Häggen 22

Richertsgata 2, 4. Kungsgatan 19

Verksamhet: Kontor

Flerbostadshus som vinkelbyggts mot sidogatan. Trevåningshuset uppfördes 1953 och det goda helhetsintrycket av 1950-talets modernism består.

Rapp Fastigheter AB 2012