Vi har valt att dela ut brandfiltar till samtliga lägenheter.
Detta är ett steg för att ytterligare öka brandsäkerheten för våra hyresgäster.
För att få kunskap i hur den används på rätt sätt, bifogar vi en länk till instruktionsfilmen.

Klicka på rubriken för att komma vidare.