Vi hälsar våra nya hyresgäster, Överförmyndare i samverkan, välkomna till nyrenoverade lokaler på Kungsgatan 19 B.

Efter nattens och morgonens snöoväder är vi i full gång med att snöröja och halkbekämpa runt våra fastigheter. Vi ber er ta det försiktigt och hoppas ni har förståelse.