Visa hänsyn!

I ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du inte acceptera. Det bästa är att prata med den eller de som stör, de kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Om inte det hjälper bör du ta upp frågan med oss.

Vid akuta skador eller störningar i fastigheten på kväll eller helg ring störningsjouren på telefon 010-222 22 60. Den som stör debiteras utryckningsavgiften.