Utelåst

Om du låser dig ute under kontorstid och behöver hjälp ringer du kontoret på telefon 0500-44 54 50. Låser du dig ute efter kontorstid och behöver ta hjälp av jouren ringer du 010-222 22 60. Du måste kunna uppvisa legitimation för att de ska öppna. Vid upprepade öppningar kan vi komma att ta ut en avgift. Öppning efter kontorstid får du alltid bekosta själv.