Tillträde

Tillträde till lägenheten får du första vardagen i den månad hyresavtalet börjar gälla. Skulle den förste infalla på en helg eller röd dag får du alltså tillträde nästkommande vardag. För mer information läs under Flytta in/ut