Störande grannar

I ett flerfamiljshus måste du acceptera ljus och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du inte tåla. Det bästa är att prata med den eller de det berör, de kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Om det inte hjälper bör du ta upp frågan med oss.

Vid akuta skador eller störningar i fastigheten efter kontorstid ring störningsjouren på telefon 010-222 22 60. Den som stör debiteras utryckningsavgiften.