Rökning

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen.

Du får röka i din lägenhet, men samtidigt är du skyldig att vårda den. Försök begränsa den negativa effekt röken kan ha på till exempel tapeter och målning, genom att endast röka i ett rum. Tänk på att vädra ofta och rengör regelbudet ytskiktet på väggar och liknande. Vid oaktsamt slitage i din lägenhet kan du bli skyldig till sanering.