Renovering

Prata alltid med oss innan du börjar renovera i din lägenhet. Det gäller även installation av diskmaskin, tvättmaskin etc. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt dig av fel material.