När görs besiktningen av lägenheten?

Besiktning av lägenheten sker på tillträdesdagen. Då ska lägenheten vara tom och flyttstädad. Inflyttande hyresgäst, avflyttande hyresgäst samt en besiktningsman från Rapp Fastigheter träffas i lägenheten. Avflyttande hyresgäst återlämnar de nycklar som kvitterats ut. Inflyttande hyresgäst kvitterar ut sina nycklar.

Vid besiktning bestäms, efter ett regelverk, om det är någon renovering som skall göras i lägenheten. Eventuell renovering beställs direkt och görs oftast inom 2-6 månader.