När är det tillträde till lägenheten?

Tillträde till lägenheten får du första vardagen i den månad hyresavtalet börjar gälla. Skulle den förste infalla på en helg eller en röd dag, får du alltså tillträde nästkommande vardag. Cirka 2 veckor innan tillträdesdagen meddelas du vilken tid besiktningen kommer ske.