Måste jag ha en hemförsäkring?

Ja, att du har en hemförsäkring är ett krav från vår sida! Översvämning, brand och inbrott kan drabba alla –  var rätt försäkrad.