Installation av disk-/tvättmaskin

Prata alltid med oss om du funderar på att installera diskmaskin, tvättmaskin etc. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt dig av fel material.