Hyra

Hyran betalar du i förskott. Senast sista vardagen i månaden ska hyran för nästkommande månad vara betald. Anmäl dig gärna till autogiro, så vet du säkert att hyran betalas i rätt tid varje månad. Hyresavierna skickas ut kvartalsvis. Kan du inte betala hyran i tid är det viktigt att du omgående ringer till oss på telefon 0500-44 54 61. Betalar du inte din hyra i tid medför detta en merkostnad för dig. Obetald hyra kan leda till vräkning.