Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 3 månader, räknad från nästkommande månadsskifte. Är din uppsägning oss tillhanda den 23 maj, gäller kontraktet till den 1 september. För uppsägningstid gällande lokal och garage-/parkeringsplatser ber vi dig titta på ditt kontrakt vad som gäller. När vi fått din uppsägning bekräftar vi att denna kommit till oss.