Grillning

Sommar är lika med grilltider. Det är dock inte tillåtet att grilla på balkongen. Många av våra fastigheter har tillhörande gårdar där det oftast går bra att grilla. Tänk på brandrisken och säkerheten kring grillen. Du är själv ansvarig. Lämna aldrig en grill utan uppsikt.