Underhåll och tekniska frågor

Mikael Tegeborg, telefon 0500-44 54 65
mikael.tegeborg@rappfastigheter.se