Rapp Fastigheter, fastighetschef

Stefan Regstorp, telefon 0500-44 54 52
stefan.regstorp@rappfastigheter.se