Förvaring & trapphus

Tänk på att inte förvara värdesaker i ditt förråd. I källargångar och vindsgångar får ingen förvaring ske. All förvaring ska ske i respektive förråd. Cyklar, barnvagnar, rullatorer och dylikt får inte förvaras i trapphuset. Dessa kan hindra städning, sjuktransporter och försvåra vid eventuell utrymning.