Flytt av fast telefoni.

Glöm inte anmäla flytt av ditt telefonabonnemang om du har fast telefoni. Kontakta din leverantör.