El

Det är ditt ansvar att teckna abonnemang för hushållsel. Gör din anmälan till Skövde Elnät, kundtjänst 0500-49 36 60. Väljer du annan elleverantör måste du ändå göra en anmälan till Skövde Elnät, som står för det fasta elnätet. Mer information på www.skovde.se/elnat