Besiktning

Besiktning av lägenheten sker på tillträdesdagen. Inflyttande hyresgäst, avflyttande hyresgäst samt en besiktningsman från Rapp Fastigheter träffas i lägenheten. Lägenheten ska då vara tom och flyttstädad. Avflyttande hyresgäst återlämnar de nycklar som kvitterats ut. Inflyttande hyresgäst kvitterar ut sina nycklar. Vid besiktningen bestäms det, efter ett regelverk, om det är något som ska renoveras i lägenheten.