Avfall

Soprummen och sopnedkasten är endast till för hushållssopor. Vi vill uppmärksamma er på att sortera ert hushållsavfall. Du är själv ansvarig och har en skyldighet att sortera och frakta bort avfall som glas, metall, plast, kartong, tidningar samt grovsopor. Naturligtvis ska även farligt avfall som batterier, målarfärg, elavfall etc. sorteras. Det gäller alla, oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller flerbostadshus.