Nyhetsarkiv

Hyresförhandling slutförd

-

Årets hyresförhandling mellan Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen är nu slutförd. Hyreshöjningen gäller från och med 1 april, 2016. Den överenskomna ändringen varierar mellan 0% och 1,5 % beroende på hustyp och område. Den exakta summan för varje enskild lägenhet framgår av hyresavin som delas ut i mitten av mars.

Brandfiltar till våra hyresgäster

-

Vi har valt att dela ut brandfiltar till samtliga lägenheter.
Detta är ett steg för att ytterligare öka brandsäkerheten för våra hyresgäster.

Kvarteret Motorn 4 och Gylfe 1

-

Från och med 2 februari förvärvade Rapp Fastigheter AB fastigheterna Motorn 4 och Gylfe 1. Mer information om fastigheterna kommer att läggas upp här på hemsidan. Vi hälsar våra nya hyresgäster välkomna!

Kontakt utanför kontorstid – nytt journummer

-

Vid akuta fel i din lägenhet eller störningar i fastigheten utanför kontorstid, ring vårt journummer G4S 010-222 22 60. (Observera nytt telefonnummer)

Intyg – Vattenproducerad elenergi

-

Vi är glada och stolta i vårt val av elenergi. Ett intyg från Billinge Energi AB har tilldelats oss med följande text: Härmed intygas att Rapp Fastigheter gjort ett medvetet val av förnybar energi, vattenproducerad el