Porttelefon

Genom porttelefonen kan du prata med besökare via din hemtelefon eller mobiltelefon. När ett samtal kommer från porten ringer din telefon. En signal hörs som talar om att det är från porten. Du bestämmer sedan om du vill öppna, genom att trycka 5. Vill du inte öppna lägger du på luren.

Ditt kortnummer finns anslaget på namntavlan bredvid porttelefonen i porten. Besökaren trycker först på knappen B på porttelefonen följt av antingen ditt kortnummer eller ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas inte i porten, utan endast det kortnummer som är kopplat till din telefon. För att förhindra busringningar är systemet programmerat så att det inte går att ringa nattetid.

I följande fastigheter har vi inte porttelefon: Sigyn 2, Balder 1  samt Poppeln 7.

Ta kontakt med oss om du vill koppla ditt nummer till porttelefonen. Ring oss på telefon 0500-44 54 50 eller maila på info@rappfastigheter.se