Angående grillning

 

Med anledning av den utbredda branden i Borås som av allt att döma orsakats av en grill på en balkong så vill vi upprepa våra regler kring grillning:

Sommar är lika med grilltider. Det är dock inte tillåtet att grilla på balkongen. Många av våra fastigheter har tillhörande gårdar där det oftast går bra att grilla på anvisad grillplats. Tänk på brandrisken och säkerheten kring grillen.
Du är själv ansvarig.
Lämna aldrig en grill utan uppsikt.
Använd aldrig kolgrill där det är tätbebyggt, då brandrisken är större och rök riskerar att komma in via ventilationen.

Just nu vill vi också påminna om det eldningsförbud som råder. Se mer nedan.

https://www.skovde.se/kommun-politik/aktuellt/eldningsforbud/