Viss störning på vattnet kan förekomma i fastigheten Vale 6.

På grund av en vattenläcka den 13:e december så var vattnet avstängt i fastigheten Vale 6: Kyrkogatan, Rådhusgatan, Kungsgatan. Vi åtgärdade problemet så fort vi kunde. Förhoppningen är att inga fler störningar ska förekomma.