Journummer i samband med strömavbrott

Våra telefoner fungerar ej under strömavbrott. Vg ring vår tillfälliga jour 0729721634 vid akutfall.
Det tillfälliga numret gäller ENDAST i samband med strömavbrott.

Under normala omständigheter ber vi att få hänvisa till vår växel 0500445450