Våra system är GDPR-säkrade

Den 25:e maj träder den nya dataskyddslagen GDPR in.
Kortfattat så innebär den nya regler för hur man får spara information om människor, i vårt fall hyresgäster.

Fastighetssystemet vi arbetar med; HOGIA är uppdaterat för att motsvara de nya kraven som ställs.
Den som vill fördjupa sig hittar mer information här: http://app.bwz.se/hogia/b/uf/file/10_gdpr_fastighet.pdf?utm_source=banner_startsida&utm_campaign=GDPR

Så länge hyresgästen har ett gällande hyresavtal med Rapp Fastigheter AB, Rapp Bostads AB och         C RAPP FASTIGHETER AB finns personuppgifterna lagrade. Personuppgifterna behandlas på sådant sätt som krävs för att avtalet mellan hyresgäst och hyresvärd ska kunna uppfyllas.
Vid avflyttning raderas personuppgifterna ur databasen med automatik och hyresavtalet arkiveras 2 år i kronologisk ordning efter uppsägningsdatum därefter bränns avtalet.