Skövde Värmeverk färgar fjärrvärmevattnet i Skövde tätort

Under vecka 9 börjar Skövde Värmeverk färga fjärrvärmevattnet i Skövde tätort. Anledningen är att det är lättare att spåra eventuella läckor i deras fjärrvärmenät. Färgämnet heter Pyranin och är inte farligt för miljön eller hälsan. Om det finns en läcka i fjärrvärmecentralen inomhus kan ditt varmvatten bli svagt grönt. Om det händer eller om du skulle upptäcka grönfärgade vattenansamlingar på marken ska ni kontakta Skövde Värmeverk på telefon 0500 – 49 95 30 eller på epost varmeverket@skovde.se .