Brandfiltar till våra hyresgäster

Vi har påbörjat att dela ut brandfiltar till samtliga lägenheter.
Detta är ett steg för att ytterligare öka brandsäkerheten för våra hyresgäster.